2010
FireLine
Design studie
MSV 2008
Návštěva Kaipanu
Montáže
Den strojařů
Střední školy
Testovací jízdy
Koncerty
Autosalón 2007
Tuning Kopřivnice
FONDEX 2008
Závody 2008/5
Měření

StudentCar

O projektu Studentům Dokumenty Lidé Foto / Video Média Kontakty Využití výsledků

Využívání výsledků projektu v roce 2010

V rámci využívání výsledků projektu ev. číslo 2E06013 s názvem „Popularizace výzkumu mezi studenty prostřednictvím stavby prototypu sportovního automobilu“, byly realizovány expozice na těchto výstavách:

·        Chemie na Slezskoostravském hradě 24.6.2010

·        ÚČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK, Ostrava 3.12.-4.12.2010

Účastí na těchto akcích využila VŠB-TUO výsledky projektu pro účely popularizace výzkumu mezi studenty.

Dosažené výsledky jsou využívány VŠB-TUO pro účely popularizace výzkumu mezi studenty.

Na výstavě Chemie na Slezskoostravském hradě byl prezentován StudentCar typ FireLine a automobil Kaipan 57 (stavebnice typu D). Cílem výstavy bylo přiblížit přírodovědné a technické vědní obory žákům, studentům a odborné veřejnosti.

Na výstavě ÚČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK byl prezentován byla prezentována prostřednictvím výstupu z projektu - prototypu StudentCar FireLine atraktivita studia technických oborů. Dále byly návštěvníkům rozdány tiskové materiály s odkazem na webové stránky projektu.

Všechny dosud dosažené výsledky z tohoto projektu jsou využívány jak pro potřeby popularizace výzkumu mezi studenty prostřednictvím stavby prototypu sportovního automobilu, tak rovněž ve výuce, zejména v předmětech na oboru Materiály a technologie pro automobilový průmysl, na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB- TU Ostrava, který díky projektu vznikl.

Výstava "Chemie na hradě"

Výstava "Učeň, středoškolák, vysokoškolák"

 

 


webmaster - 01.12.2011
TOPlist