StudentCar

O projektu Studentům Dokumenty Lidé Foto / Video Média Kontakty Využití výsledků

O projektu

Anotace projektu

Navrhovaný projekt popularizuje výzkum a zvyšuje vědomí společnosti o kariéře technického pracovníka. Cílovou skupinou projektu jsou studenti středních a vysokých škol. Cílem zapojení studentů do výzkumu je prohloubení jejich schopností navrhovat nová řešení a jejich účast na způsobu a metodice vedení systematického výzkumu s aktivním přístupem k inovaci ve vazbě na konstukci a technologii. Navržený řešitelský kolektiv je výrazně interdisciplinární, což vede k široké škále dílčích studentských výzkumných projektů vyžadující jejich vzájemnou kooperaci. Díky tomu bude pedagogicko výzkumný charakter projektu posílen synergickým efektem v rámci maticové struktury zúčastněných pracovišť. Filozofie řešení vychází ze zhmotnění odvěkého lidského snu o možnosti svobodně cestovat - automobilu. Konkrétní schéma řešení obsahuje několik kroků:

  1. Implementace stavebnic sportovního automobilu do výuky (prostřednictvím řešení bakalářských, magisterských diplomových prací) a vědy a výzkumu.
  2. Přitáhnutí studentů do výzkumu a vývoje na této atraktivní aplikaci, která poskytuje velký prostor pro realizaci vlastních nápadů studentů.
  3. Výstupy z bodu 2 formou populárně vědeckých a kulturních akcí a soutěží přenést mezi studenty středních škol a zvýšit tak jejich povědomí o kariéře technického pracovníka.

Projekt StudentCar s názvem „Popularizace výzkumu mezi studenty prostřednictvím stavby prototypu sportovního automobilu“ je financován MŠMT ČR v rámci Národního programu výzkumu II – 2E Lidské zdroje (2E06013).

Doba trvání projektu je 2006-2008 (2,5 roku).

Garanti projektu:

  • Prof. Ing. Ĺudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. – děkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI)
  • Prof. Ing. Petr Horyl, CSc. - děkan Fakulty strojní (FS)
  • Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. – vedoucí Katedry mechanické technologie, FS
  • Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
  • Prof. Ing. Miroslav. Mohyla , DrSc.
  • Prof. Ing. Miroslav Příhoda , CSc. – vedoucí Katedry tepelné techniky, FMMI

 


webmaster - 01.12.2011
TOPlist