Nahoru
Zapoj se i TY!
Nový obor
Výuka
Okruhy DP/BP
Zadání DP/BP
STOČ 2007
STOČ 2008

StudentCar

O projektu Studentům Dokumenty Lidé Foto / Video Média Kontakty Využití výsledků

Seznamy okruhů
pro bakalářské a magisterské inženýrské práce

V následujících kapitolách naleznete hlavní směry kterými se budou ubírat konkrétní zadání diplomových a bakalářských prací. Tento projekt je ale zaměřen mnohem šířeji a tak uvítáme každý nápad z řad Vás , studentů.

 A) Oblast technologie montáží

 Vedoucí: Ing. Petr Tomčík Ph.D., Ing. Radim Trojan

Témata:

 • návrh přípravku a technologií montáží činností, návrh upevňovacích elementů pro PDA, které bude využíváno pro GPRS-GPS viz. F)
 • návrh a výroba mechanických částí mechanismů pro oblast G)

B) Oblast povrchových úprav

 Vedoucí: Ing. René Siostrzonek

Témata:

 • nástřik a testování přídržnosti barev na kovových a sklolaminátových površích
 • vliv předúpravy povrchu před nanesením barev
 • možnosti využití sklokeramických povlaků na tepelně namáhané části výfukového potrubí
 • povrchová úprava odlitku eloxováním, leštěním, galvanickým pokovováním

C) Oblast spojování materiálů

Vedoucí: Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

Témata:

 • nahrazení nýtovaných spojů slitin hliníku a oceli jiným typem spojů, lepením, svařováním

D) Oblast slévárenství

Vedoucí: Ing. Petr Lichý, Ph.D.

Témata:

 • návrh a výroba přesných odlitků pro interiér a exteriér vozidla
 • náhrada součástí z ocelí, odlitky z hliníkových a hořčíkových slitin
 • technologie konstrukce odlitků - teoretické výpočty teplotních uzlů
 • návrh designu odlitků interiérových částí

E) Oblast testování mechanických vlastností

Vedoucí: Ing. Petr Tomčík, Ph.D., Ing. Radim Trojan

Témata:

 • zkoušení pevností svarových a lepených spojů
 • provedení tahových zkoušek na vzorcích odebraných z odlitků
 • měření tvrdosti povrchu součástí
 • provedení tříbodových zkoušek v ohybu

F) Oblast komfortní a zabezpečovací elektroniky

Vedoucí: Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

Témata:

 • evidence jízd vozidla pomocí GPS
 • sledování polohy vozidla a jeho zabezpečení pomocí GPRS/GPS
 • vývoj bezdrátového palubního počítače na bázi PDA/Bluetooth
 • tvorba 3D VRML modelu a FLASH animací

G) Využití paměťových kovů

 Vedoucí: Ing. Radim Kocich

Témata:

 • použití paměťových kovů v pohonu elektronického ovládání zrcátek
 • použití paměťových kovů v pohonu elektronického ovládání natáčení předních reflektorů

H) Oblast tváření za studena

Vedoucí: Ing. Radim Kocich

 • technologie ohybu trubek
 • technologie plošného tváření-hluboké tažení

I) Oblast ekologie

Vedoucí: Ing. Adéla Macháčková, Ph.D., Ing. Marek Velička

Témata:

 • analýza výfukových plynů v průběhu testování a provozu automobilu
 • spalovací poměry a jejich vliv na množství emisí
 • měření teploty výfukových plynů a jejich vliv na životnost výfuku

J) Oblast využití matematického modelování

Vedoucí: Ing. Radim Kocich

Témata:

 • pružnostně-pevnostní výpočty rámu, s ohledem na zatížení rámu podle počtu osob

Odkaz na studiní obory pro VŠB Studijní programy a obory studované v rámci celé VŠB – TUO nalezneze na http://www.vsb.cz/urceno/uchazec/nabidky.


webmaster - 01.12.2011
TOPlist