O projektu
Studentům
Dokumenty
Lidé
Foto / Video
Média
Kontakty
Využití výsledků

StudentCar

O projektu Studentům Dokumenty Lidé Foto / Video Média Kontakty Využití výsledků

Využití výsledků

Využívání výsledků projektu v roce 2011

V rámci využívání výsledků projektu s akronymem „StudentCar“ ev. číslo 2E06013 s názvem „Popularizace výzkumu mezi studenty prostřednictvím stavby prototypu sportovního automobilu“, byly realizovány expozice na těchto výstavách:

Den otevřených dveří Magistrátu města Ostravy

Akce na Prokešově náměstí ke Dnu otevřených dveří Magistrátu města Ostravy, která byla zacílena na popularizaci vědy a techniky, která se konala 28.10.2011. V rámci této akce byly představeny moderní technologie, exponáty, vynálezy a projekty VŠB-TU Ostrava, mimo jiné i projekt StudentCar, který byl prezentován jednak prototypem StudentCar FireLine a dále zde byly prezentována i stavebnice Kaipan 57.

Učeň, středoškolák, vysokoškolák Ostrava

Ve dnech byl 2.12. - 3.12.-2011 byl projekt prezentován na akci Učeň, středoškolák, vysokoškolák, která se konala na Výstavišti Černá louka. Jednalo se o výstavu určenou pro žáky a studenty základních a středních škol, kterým byla prezentována prostřednictvím výstupu z projektu - prototypu StudentCar FireLine atraktivita studia technických oborů. Dále byly návštěvníkům rozdány tiskové materiály s odkazem na webové stránky projektu.

 

 


webmaster - 14.12.2011
TOPlist